Skadeforskning (Traffic medicine) och funktionshinderforskning (Disability research)

POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR:

Lundälv, Jörgen. (2017). Brukarmedverkan i tidningen Mun&Hals egen nutidshistoria – en genomlysning av delaktighet. Tidningen Mun&Hals – En tidning för Mun-&Halscancerförbundets medlemmar, anhöriga och stödjande, s.8-9, Nummer 3, September 2017. http://www.mhcforbundet.se/media/17625/low_mun_o_hals_3-2017.pdf

Lundälv, J, Larsson, P O. (2017). Stor oro för funktionshinderpolitik. Artikel i tidskriften Socialpolitik. 27.4. http://www.socialpolitik.com/2017/04/27/stor-oro-funktionshinderpolitik/

Lundälv, J. (2017). Brist på forskning. Forskningsartikel hot och våld. Socionomen. Oberoende tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi 2017;2:22-26. http://socionomen.nu/reportage/hur-forhindra-vald?v=frontpage&d=block_1

Lundälv, J, Donning, Y, Larsson, P-O. (2011). Dags för socionomer att ta ton i media! Jörgen Lundälv med flera: Dags för socialarbetare att ta ton i samhällsdebatten. Artikel i Tidskriften Socionomen – Facktidskriften för kvalificerat socialt arbete nr 2, 2011, s.83-84.

Lundälv, J, Donning, Y, Larsson, P-O. (2011). Dags för socialarbetare att ta ton i samhällsdebatten. Artikel i Tidskriften A & N Alkohol och Narkotika 2011;2:26. (2) s. 26.

Lundälv, J. (2011). Socialstyrelserapport om busskrascher i Sverige: Medierna har bättre information än sjukvården - satsa mer på medierna nu. Artikel i tidskriften Samferdsel - Transportokonomisk institutt. (1) s. 19.

Lundälv, J. (2010). Mustat laatikot Ruotsin poliisiautoihin. Liikenne - Monitieteinen ja ammatillinen aikakauslehti, Tieteellis-ammatillinen aikakauslehti. 2010:28(1):13. 

Lundälv, J, Fogelberg, K. (2009). Vem gynnas av sjukhusserier i TV? Tidskriften Jordemodern - Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift. 2009;122(10),18-20. 

Lundälv, J, Larsson, P-O. (2007). En renässans för veteransjukhusen i Finland? UH - Universitas Helsingiensis, University of Helsinki Quarterly 2007;3.

Lundälv, J. (2003). Bakom den grumliga linsen - ett förslag till mentorskap inom krisjournalistik. UH - Universitas Helsingiensis, University of Helsinki Quarterly. 2003(3):36-37. 

Lundälv, J. (2000). Lite kunnskap om trafikkskaddes sosiale liv. Samferdsel nr 1, s.14-15, 2000. Etterstad: Transportokonomisk institutt.

Lundälv ,J. (1999). Akut mediakontakt som mest intensiv – en forskningspresentation från norra delen av Sverige. Tidningen Ventilen 1999;3:6-8. Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AN-IVA), augusti 1999.

Lundälv,J. (1998). Liikennevammojen pitkänaikavälin sosiaaliset seuraukset. Liikennevammat – kansanterveysongelma. Tiennäyttäjä. Tielaitoksen tie- ja liikennealan ajankohtaislahti, s.17-19, Syyskuu/1998.

Lundälv,J. (1998). Heikot sortuu tiellä. Artikel i tidskriften Liikenne – Tieteellis – ammatillinen aikakauslehti 1998;4:12.

Johansson,J. (1996). Forskning längs en okänd väg – trafikolyckans möjligheter. Universitas Helsingiensis nr 2, 1996.