Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

RECENSIONER:

Nygård, Mikael. (2020). Opinionsbildning och funktionsnedsattas rättigheter: Jörgen Lundälv: Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti28(3), 309-311. https://doi.org/10.30668/janus.97289 https://journal.fi/janus/article/view/97289

Lundälv, Jörgen. (2020). Mänskliga rättigheter och människovärdet – en bok om funktionshinder. Recension av boken ”Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis” (Kjersti Skarstad, 2019). Socialmedicinsk Tidskrift. Forskning och teori, 96(6):882-883. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, J. (2019). Barnets röst om uppväxt med funktionsnedsättning. Recension av boken Fjärilen från Rovaniemi (Mika Ihanus). Tidskriften Socialpolitik. 5.10. http://socialpolitik.com/2019/10/05/28609/

Lundälv, J. (2019). Handbok i samverkansforskning. Recension av boken Samverkansforskning. Att främja barns och ungas välfärd (Lena Nilsson & Emma Sorbring, red, 2019). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):126-127. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1899/1767

Lundälv, J. (2019). Reflektionsbok om patientmedverkan. Recension av boken Delaktighet och patientmedverkan (Ann Catrine Eldh, red. 2018). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):128-129.  http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1896/1765

Lundälv, J. (2019). Samhällsarbete i tiden – angeläget om framtidens utmaningar. Recension av boken Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv (Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);711-712. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1769

Lundälv, J. (2019). Föräldraberättelse om liv och kamp. Recension av boken När livet inte följer manus (Sophie Dow). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);713-714. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1897

Lundälv, J. (2019). Fattigdom och välfärdsskyddsnäten. Recension av boken Bedöma och åtgärda fattigdom. Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät (Hans Swärd, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);715-716. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1898

Lundälv, J. (2018). Civilsamhället och det sociala arbetet. Recension av boken Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner; av Stig Linde och Roberto Scaramuzzino (red.). Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift, 5: 588-589. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, Jörgen. (2018). Ojämlikheter i klassamhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 462-463. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 464-465. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Funktionshinderhistoria och människovärde i samhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 465-466. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 467-468. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Intersektionalitet och funktionshinderforskning. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 468-470. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderforskningen. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 470-471. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Resa med orden i friheten. Recension av boken Min frihet (författare Björn Larsson, Norstedts Förlag, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2018;2:230-231. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/133/showToc

Lundälv, Jörgen. (2017). Att sätta ord på utsattheten i akademin. Recension av boken En enastående karriär (författare Martin Engberg, Norstedts, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:624-625. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga. Recension av boken Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik (författare Christian Berggren, Studentlitteratur, Lund). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:622-623. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap. Recension av boken Fokusgrupper (författare Synneve Dahlin-Ivanoff och Kristina Holmgren). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:620-621. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Handledning och framtidens forskare. Recension i Socialmedicinsk tidskrift 2017;94(1):90-91. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/127

Lundälv, Jörgen. (2016). Etik och reflektion om dödlighet. Recension av boken Att vara dödlig. Livet, läkekonsten och den sista resan (Atul Gawande). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:704-706. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Utmaningar med funktionsnedsättningar. Recension av boken Vuxna människor med funktionsnedsättningar. En kunskapsöversikt (Ulrika Hallberg och Lillemor R-M Hallberg). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:707-709. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Omsorg, juridik och stödsystem. Recension av boken Omsorger om funktionshindrade (Maria Bennich och Lars Zanderin, red.). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:710-711. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Flervetenskaplighet och delaktighet i habiliteringen. Recension av boken Att arbeta med delaktighet inom habilitering (Kristofer Hansson och Eva Nordmark, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:712-713. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet. Recension av boken Trafiksäkerhet. Samspelet mellan människor (Nils Petter Gregersen). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:714-715. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Skador och död i ojämlikhetens spår. Recension av boken Ojämlikheten dödar (The Killing Fields of Inequality, Göran Therborn. Arkiv förlag, Lund, 2015. Socialmedicinsk tidskrift 2016:5:622-624. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/114/showToc

Lundälv, Jörgen. (2016). Kunskap och förståelse om sorg. Recension av boken Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:216-217. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1425

Lundälv, Jörgen. (2016). Valfri välfärd i teori och praktik. Recension av boken Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:207-209. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1422

Lundälv, Jörgen. (2016). Internationalisering och globalisering i socialt arbete. Recension av boken Tryggved, Sven. (2013). Internationellt socialt arbete – i teori och praktik (Andra upplagan, Studentlitteratur) i Socialmedicinsk tidskrift 2016;1:115-116. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1116

Lundälv,Jörgen. (2014). Välfärdens förändringar – fattigdomens historia i ny bok . Recension av boken: Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. Socialmedicinsk Tidskrift 2014;91(6):650. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1040

Lundälv,J. (2014). Recension i Socialmedicinsk Tidskrift 2014:91(5):551-552. Äldre på arbetsmarknaden i Danmark. Recension av boken ”55-70 åriges forbliven på arbejdsmarkedet. Adfaerd, forventninger, aftaler og kendskab til regler. Författare: Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach och Lise Sand Ellerbaek. Förlag: Det Nationale Forskningscenter For Velfaerd (SFI), 2011. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1013/1067

Lundälv, Jörgen. (2014). Alan Roulstone och Simon Prodeaux: Understanding Disability Policy, Bristol: Policy Press and the Social Policy Association, 2012. (228 pages). ISBN 978-1-84742-738-0. Book Review. European Journal of Social Security, No 1, 2014.

Lundälv, Jörgen. (2014). I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur. Recension av boken Floretos, Ingrid, Hansson, Kristofer, Nilsson, Gabriella (2013). Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk tidskrift 2014;91(2):199-200. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1017

Lundälv,Jörgen. (2013). Adhd och sociala insatsers betydelse. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2013;90:462-463 http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/86/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Patienten, valfriheten och logiken - frågor av vår tid. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2012;1:93-94. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/80/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Aktivitetn som behandlingsredskap - verk med psykosocial rehabilitering i fokus. Recension. Socialmedicinsk tidskrift. 2012;2: 189-190. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/79/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Recension i Läkartidningen 2012;19. 2012-05-08.. s. 19.

Lundälv, Jörgen. (2011). Kraft för rehabilitering och själ. Recension av Spinalishandboken (2011). Bok av Claes Hultling och Richard Levi, Spinaliskliniken och Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet. Publicerad i Läkartidningen 2011;108:43:2174.

Lundälv, Jörgen. (2011). Nina utvecklar välfärden. Recension i NHR:s tidning Reflexen. Boken ”Bara jag kommer hem” av Nina Muhonen (2010).  

Lundälv, Jörgen. (2001). Recension. Boken ”Strimman av stjärnljus: en bok om att förlora ett barn. Författarhuset. Av Susanna Rolfsdotter (2001). Recension publicerad i Tidskriften LIV - Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, nr 3, s. 26.

Lundälv, Jörgen. (1998). Recension. Boken ”En riktig Emil – om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD”. (Göteborg: Säve Förlag). Publicerad i Omslaget – Kårkulla Skn 1998:2:12.