Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)


TRAFIK- OCH KATASTROFMEDICINSKA LÄNKAR OCH ANDRA WEBBLÄNKAR:

Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå:

http://www.vll.se/default.aspx?id=57976&refid=57977

Centrum för personsäkerhet (CPS), Karlstads universitet

http://www.kau.se/cps

 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Landstinget i Östergötland

http://www2.lio.se/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/

 

Mobilitetscenter

http://mobilitetscenter.se

 

Prehospen, Högskolan i Borås

http://www.hb.se/prehospen

 

Prehospitalt och Katastrofmedicinskt centrum, Göteborg

http://www.vgregion.se/pkmc

 

Region Skånes Prehospitala Enhet

http://www.skane.se/webbplatser/avdelningen-for-krisberedskap-och-sakerhet/rspe/

 

Stockholms Prehospitala centrum

http://www.webbhotell.sll.se/prehospitala

 

Svensk Katastrofmedicinsk Förening

http://www.skmf.org

 

Svensk Trafikmedicinsk Förening

http://www.stmf.nu

 

Trafikmedicinskt centrum, Huddinge

http://www.trmc.se/index.asp

 

Väg- och transportforskningsinstitutet, Linköping

http://www.vti.se