Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

1. Polisbilen som aldrig kom fram (2009): 11-års nationell personskadestudie med skadeatlas: skadehändelser med polisfordon i svensk vägtrafik (rapport).

2. Polisaspiranten som ville träna. (2010). Aspiranters förarattityder till polisbilskörning och risktagande inom polisens förareutbildning - en attitydundersökning 2008-2010. Rapport.

3. Tillgänglighetens utrymme (2012). Om funktionshinder och funktionsnedsättningar i svensk dagspress och i ett Regionmagasin. Rapport.

4. Drabbad av rattfylleri. (2011). Upplevelser av livsomställning och stöd. Forskningsrapport, MHF, Stockholm.

5. Vilda biljakter, viljor och skador. (2016). En nationell studie om medierapporterade polisrelaterade biljakter, Nollvisionen och skadeinnehåll i svenska medier. Rapport.

6. Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshinderperspektiv. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, DHR Göteborgsavdelningen, Reumatikerförbundet, HSO Göteborg och Förbundet Unga Rörelsehindrade. Rapport oktober 2016.

7. Lundälv, Jörgen, Larsson, Per Olof. (2017). Funktionshinderspolitik? – röster från den organiserade funktionshinderrörelsen om olika politikområden. Rapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

8. Lundälv, Jörgen. (2017). ORD OCH BILD FÖR BRUKARMEDVERKAN I FORSKNING - perspektiv och berättelser om patienter och närstående i patienttidningen Mun&Hals. Minirapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborg universitet.

9. Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården”

10. Lundälv, J. (2017). Voices of public involvement – the coverage of patient involvement in a Swedish patient cancer magazine. Poster Presentation at the Congress of the Nordic Association of Otolarinygology, May 31st – June 3rd 2017 in Gothenburg. https://mkon.nu/onh (PDF Lundälv-Poster)

11. Lundälv, J. (2018). Generationer om skador och risker. Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Forskningsrapport. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (160 sidor).

12.

Lundälv, Jörgen, Malmqvist, Inga, Thodelius, Charlotta, Ekbrand, Hans, Andersson, Björn, Ekman, Robert. (2019). Skador och riskgrupper i hem- och boendemiljöer: populärvetenskaplig rapport. Göteborg: Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ISBN 978-91-7383-941-9. https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Skador-och-riskgrupper-i-hem--och-boendemiljoer-popularvetenskaplig-rapport/