Skadeforskning (Traffic medicine) och funktionshinderforskning (Disability research)

Litteratur; trafikskador, kommunikation

Boken "Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring" är utgiven på Bokförlaget Fischer & Co i Stockholm. Den är också min doktorsavhandling i socialpolitik vid Socialpolitiska institutionen, Helsingfors universitet. Utkom i september 1998.

Boken Pennfäktaren - Socialt arbete och opinionsbildning, utkom år 2013 och vänder sig till den som är intresserad av att bli en pennfäktare eller veta mer om opinionsbildningens konst och uppgift i samhället.. Boken kan beställas direkt av bokförlaget Meyers i Gävle. E-post: info@meyers.se

eller beställ:

http://meyers.se/index.php/titlar/152-pennfaktaren-socialt-arbete-och-opinionsbildning

 

Boken "Trafikmedicin för socialtjänsten - om SoL och LSS är utgiven av bokförlaget Meyers. Boken vänder sig till socialarbetare, LSS-bedömare, läkare, sjuksköterskor, anhöriga och patienter.

beställ boken:

http://meyers.se/index.php/titlar/136-trafikmedicin-for-socialtjansten

 

Boken Akut krisstöd & Kommunikation (2012) beskriver akut krisstöd i Sverige och hur tillgängligt detta stöd är för utsatta grupper i samhället.

Boken kan beställas direkt av bokförlaget Meyers:

eller beställ:

http://meyers.se/index.php/titlar/125-akut-krisstod-kommunikation

 

Utryckningsföraren är en lärobok i utryckningskörning som utkom 2011. Den har utkommit i två tryckningar och är en antologi där forskare, polislärare och polisinstruktörer medverkar med praktiska råd och rön. Boken beställes av Meyers:

eller beställ:

http://meyers.se/index.php/titlar/93-utryckningsforaren1

 

Som ett komplement till boken Utryckningsföraren utkom år 2013 ett utbildningshäfte till alla utryckningsförare och medåkare. Häftet består av diskussionsfrågor och aktuella uppdateringar inom området. Häftet beställes av bokförlaget Meyers.

beställ:

http://meyers.se/index.php/titlar/93-utryckningsforaren1

 

2