Skadeforskning (Traffic medicine) och funktionshinderforskning (Disability research)

Ny bok! Maj 2015

Lundälv, J, Larsson, P-O. (2015). Bilder av funktionshinder och långtidssjukdomar. Göteborg: Bokskogen förlag.

 

Ny bok! Januari 2015. 

Blogga Tryggt. Nya medier i tjänsten (Lund: Studentlitteratur).

Recension i Läkartidningen:

"Jörgen Lundälvs skrift rekommenderas den som ska förbereda ett seminarium om sociala medier för, exempelvis, läkarstudenter om var den gränsen går. Själva diskussionen är nog så viktig, eftersom den kan leda till självreflexion. För i en digital värld med idel gråzoner och gränsfall finns egentligen bara en gyllene regel – tänk efter, före". Anne Brynolf, medicinsk redaktör, Läkartidningen, 2015;112;DCPC.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/02/Tank-efter-fore-pa-mikrobloggen/

 

”En av bokens största förtjänster är att den ger konkreta och aktuella exempel från verkligheten. Författaren återkommer ständigt till de fall som presenterades i första kapitlet och analyserar dem utifrån olika perspektiv”.// ”Boken är skriven som en verktygslåda. För att göra det tydligt för läsaren, vad som är viktigt att tänka på, avslutas varje kapitel med några punkter. En annan av bokens förtjänster är att den ger svar på flera frågor som kan uppstå när yrkesutövare eller blivande yrkesutövare använder sig av sociala medier i tjänsten”. //”Boken är ett välkommet bidrag till undervisningen och praktiken och är även till nytta för oss forskare och lärare, inte minst för att det är en av de första böckerna som tar upp detta tema”.

Av Gabriella Scaramuzziono, Socialhögskolan, Lunds universitet

Källa: Socialvetenskaplig tidskrift 2015, Nr 1, s.108-110.

 

Recension i Vårdfokus – tidning för Vårdförbundet, 3 mars 2015:

”Sjuksköterskor, läkare och andra professioner ställs inför moraliska krav som man kanske inte alltid tänker på. Jörgen Lundälv konstaterar att många glömmer bort vilken otrolig räckvidd inläggen kan ha. Han vill att läsaren ska inse förutsättningarna, etiken, juridiken och möjligheterna i att använda sociala medier”. AJ

 

https://vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2015/Nr-3-2015-3/1/

 

Vid SETT-dagarna 2015, Kistamässan i Stockholm hade jag ett föredrag "Det finns ingenstans att fly - Blogga trygg". Toura Hägnesten, utvecklingslärare vid Stockholm stad skriver om ämnet på en bloggsida:

http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/

 

Boken tryggt. Nya medier i tjänsten (2015) har just utkommit som talbok. Här finns mer information om talboken:

 http://libris.kb.se/bib/17855097

 

 

 

 

 

 

Ny bok 2015 på Studentlitteratur i Lund:

Blogga tryggt - Nya medier i tjänsten.

Beställa boken:

https://www.studentlitteratur.se/#9789144105123/Blogga+tryggt

 

 

 

/

 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)