Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

Foto: Sören Håkanlind

 

 Foto: Sören Håkanlind

NY BOK!

Boken "Efterlivets politiska berättelse. Kända och okända kvinnors kamper i socialpolitiken" (Premiss förlag) utkom i december 2020.

Mer info? Se förlagets hemsida:

 

https://premissforlag.se/bocker/efterlivets-politiska-berattelse-kanda-och-okanda-kvinnors-kamper-socialpolitiken/

 


Om forskning och författarskap

På denna webbsida presenterar jag min egen forskningsinriktning som handlar om forskning i socialpolitik, socialt arbete och skadeforskningen (trafikmedicin). På webbsidan hittar du också information om artiklar, rapporter och böcker som jag författat genom åren. Du är varmt välkommen att botanisera och blir du nyfiken får du gärna kontakta mig. Kontaktuppgifterna hittar du nedan.

Men hur relaterar socialpolitisk forskning, socialt arbete till funktionshinder och skadeforskning? Låt oss börja med skadeforskningen (injury research). Sedan doktorandtiden i mitten av 1990-talet vid Helsingfors universitet har jag intresserat mig för skadehändelsernas påverkan för människan och omgivningen. Trafikskadorna som ett av vår tids stora folkhälsoproblem är inte enbart en angelägenhet för Sverige eller våra grannländer. Det handlar om ett globalt problem. Sedan 1997 har Sverige en så kallad nollvision som är en ledstjärna för inte bara trafiksäkerhetsarbetet utan även för skadepreventivt arbete på till exempel lokal nivå i samhället men också för skadeforskningens fortskridande.

Vad är trafikmedicin och hur avgränsas ämnet trafikmedicin? I Nationalencyklopedin står följande:

Trafikmedicin: "Sammanfattande benämning på forsknings- och verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken. Vid analyser av vilka faktorer som ökar risken för skadehändelser ingår trafikmedicinska bedömningar, likaså vid utformningen av skadeförebyggande åtgärder av de flesta slag och vid åtgärder för att minska skadeverkningarna"

(ur Nationalencyklopedin (NE), Artonde bandet, 1995).

Den trafikmedicinska forskningen kan sägas vara ämnesöverskridande och tvärvetenskaplig. Det är särskilt viktigt att forskare från olika discipliner möts för att tillsammans bedriva och utveckla skadeforskningen.

Det andra forskningsområdet som jag är verksam inom handlar om funktionshinderforskning (disability research) särskilt multidisciplinär funktionshinderforskning och dess relation till socialpolitik och socialt arbete. Under senare år har jag särskilt intresserat mig för såväl tillgänglighetsstudier som delaktighetsmätningar inom området.


Om Du vill komma i kontakt med mig är Du välkommen att skicka e-post:


Jörgen Lundälv, Docent och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, E-mail: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se
Docent i trafikmedicin vid Umeå universitet, E-mail: Jorgen.Lundalv@umu.se eller: JL99um@hotmail.com

 Telefon: mobil 0761-724711