Skadeforskning (Traffic medicine) och funktionshinderforskning (Disability research)

Debattlustans röster - en ny bok om opinionsbildning

NY BOK! (november 2018)

 

Debattlustans röster. Samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete (400 sidor). Stockholm: Premiss förlag.

Nyfiken?

Kontakta bokförlaget Premiss.

http://premissforlag.se/bocker/debattlustans-roster/